Aarhus Syd

     Ældre Sagen - Aarhus Syd     

Kontor og lokaler: Viby Centret, Viby Ringvej, 2 b 1, 8260 Viby J.  

Telefon: 8611 0037

Åbnings- og telefontid: mandag, tirsdag, onsdag kl. 9:30 - 12:00.                    Kontoret er lukket:  7. - 17. februar og 13. juni - 4. august


E-mail: syd@aeldresagen-aarhus.dk 

Hjemmeside: www.aesaarhussyd.dk

ÆldreSagen, Aarhus: www.aeldresagen.dk/aarhus


Bestyrelsen pr. 13. marts 2018:

Formand Bo Jørgensen, næstfmd. Inge-Lise Thomsen, sekretær Ingelise Lundberg. Kurt Karlsen, Henning Hansen, Birgit Jacobsen, Grethe Mikkelsen. Suppleanter Birger Tretow-Loof og Peter Warrer.

Uden for bestyrelsen, kasserer Esther Kristensen.

PRAKTISKE OPLYSNINGER om tilmeldinger


Tilmelding: 

Indskrivning til nye hold torsdag den 3. januar 2019 kl 9:30 - 12:00.


Derefter er der mulighed for tilmelding til ledige pladser på holdene, ved henvendelse til kontoret.

Ved tilmeldingen bliver du registreret på det ønskede hold, hvis det ikke er overtegnet, og du får et Deltagernummer.

Efter tilmelding på kontoret, skal betaling ske senest en uge efter.

Når betaling er registreret, er du tilmeldt holdet.


Betaling: 

Kontant på kontoret eller bankoverførsel til Jutlander Bank, Viby Torv 2, 8260 Viby J,     reg.nr. 8140 kontonr. 0000 849 766.

Oplys hold- og deltagernummer ved betaling. Yderligere oplysninger unødvendige.


Framelding:

Husk at melde fra, hvis du bliver forhindret. Så bliver pladsen ledig for en anden.


Tilbagebetaling af deltagergebyr:

Ved framelding før start opkræves et gebyr på kr 50,-.

Ved framelding efter efter start tilbagebetales gebyret helt eller delvist, men kun hvis der er personer på venteliste som kan betale tilsvarende det tilbagebetalte beløb. Dertil kommer et gebyr på kr 50,-.


Kontaktperson: 

Ved arrangementer, hvor der ikke er anført en ansvarlig kontaktperson, oplyses vedkommende på kontoret.


Medlemsskab i Ældre Sagen, Aarhus Syd

har de som bor i 8260 Viby J, 8310 Tranbjerg, 8320 Mårslet, 8330 Beder, 8340 Malling, 8355 Solbjerg, 8361 Hasselager.

Velkommen i Ældresagen, Aarhus Syd


Med omhu har vi sammensat den kommende sæsons alsidige program.

Vi kunne ønske os flere aktiviteter, men pladsforholdene lægger en dæmper på vores iver i den retning. Vi har i nogen grad mulighed for at leje lokaler som supplement, men der er stor efterspørgsel i kommunen.


Aarhus kommune giver tilskud til nedsat betaling for pensionister m.fl., men pr. 1. august 2018 blev dette tilskud reduceret.

Vi har mange frivillige holdledere, som arbejder uden løn, men flere af vore kurser kræver uddannede lærerkræfter, og lønnen til disse undervisere er steget.

Samlet set ser vi os derfor nødsaget til at hæve priserne på de fleste aktiviteter. Vi gør det så skånsomt som muligt, men en stigning må desværre påregnes. I skrivende stund er de endelige priser ikke fastlagt, og stigninger vil først blive gældende fra efteråret 2019.


Der har været stor tilslutning til de fleste aktiviteter – tak for det. Vort begynderhold i bridge, der begyndte i september, blev hurtigt overtegnet, men ved at rokere lidt på møblerne, fik vi plads til alle. Anden del begynder til januar.


Husk at holde dig orienteret om de nærmest kommende tilbud i Det Sker –

tillæg til Ældre Sagens medlemsblad.


Indskrivning til dette programs tilbud er torsdag den 3. januar fra 9.30 – 12.00. PS: Døren åbnes kl. 9.30.

Efterfølgende kan man tilmelde sig ledige pladser ved henvendelse til kontoret. Betaling kan ske kontant eller via Netbank – vi kan endnu ikke

tilbyde MobilePay.

Vel mødt til endnu en sæson i Ældre Sagen.


Med venlig hilsen

Bo Jørgensen

Formand_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BESTYRELSEN MEDDELER:


Årsmøde afholdes tirsdag den 12. marts 2019 kl 14:00. Adgang for medlemmer af Ældre Sagen Aarhus Syd. Sager der ønskes behandlet på årsmødet, skal være bestyrelsen i hænde senest den 26. februar.


Mandag den 17. juni 2019 kl 16:00, inviteres nye medlemmer til en orientering om Ældre Sagen og om det lokale arbejde. Mødet holdes i Ældre Sagen Aarhus Midt, Vester Allé 8, Aarhus C.

De nye medlemmer vil modtage indbydelse via nyhedsbrev eller pr. e-mail.

 


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


SÅDAN FINDER DU DE ARRANGEMENTER OG KURSER SOM TILBYDES I REGI AF ÆLDRESAGEN, AARHUS SYD


Du skal selv rulle nedad på siden. Overskrifterne er opført alfabetisk, og hedder sådan:


ARRANGEMENTER - BRIDGE - FREDAGSFOREDRAG - MADLAVNING - MANUELLE FAG - MOTION OG SPORT - REJSER OG TURE - SPROG - TEATER - TEMAMØDER


Program gældende fra januar 2019:

ARRANGEMENTER - Vinsmagning. Damemode. Café Hack. Italiensk aften

VINSMAGNING, hold 645


I samarbejde med Kvickly i Viby, bydes på en italiensk inspireret aften.

EN AFTEN I MODENS VERDEN for dametøj, hold 621 og 622

 


I samarbejde med Ældre Sagen Aarhus Syd, inviterer KM Mode til en aften med info om forårets mode.


KM Mode er vært ved et mindre traktement - små overraskelser i løbet af aftenen.

Der gives 20 % rabat på varerne denne aften.
CAFÉ HACK med Søren Dahl, hold 621


En dag i marts - hør nærmere på kontoret

Hold: 645

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældre Sagen, Vibycentret, Viby Ringvej 2 b

Transport: Egen (3 timers gratis parkering ved centret).

Hvornår: Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19:00 - 21:00​

Pris: kr 100,-

Bindende tilmelding og betaling senest 30. januar 2019

Hold: 621

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: KM Mode, Viby Centret, Viby Ringvej 10, 8260 Viby J

Transport: Egen (3 timers gratis parkering ved centret).

Hvornår: Mandag den 11. marts 2019 kl. 17:00 - 19:00​

Pris: kr 100,-

Bindende tilmelding og betaling senest 30. januar 2019


Hold: 622

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: KM Mode, Viby Centret, Viby Ringvej 10, 8260 Viby J

Transport: Egen (3 timers gratis parkering ved centret).

Hvornår: Tirsdag den 12. marts 9 kl. 17:00 - 19:00​

Pris: kr 100,-

Bindende tilmelding og betaling senest 30. januar 2019

Hold: 621

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Café Hack, Teatergaden 1, 8000 Aarhus C

Transport: Egen

Hvornår:

Pris: 

ITALIENSK AFTEN med Eva Ravnbøl, hold 644


Eva Ravnbøl - kendt fra TV - holder foredrag om sit liv som korrespondent i Italien.

Hold: 644

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Bowl'n'Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J

Transport: Egen

Hvornår: Mandag den 18. marts 2019 kl 19:00

Pris: 225,-, inkl. Tapas, et glas vin og kaffe

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


BRIDGE - Turneringer. Bridgeundervisning. Sommerbridge.

BEMÆRK- Gældende for alle bridgeturneringshold:


Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældre Sagen, Viby Centret, Viby Ringvej 2b1

Pris: kr 375,- pr sæson

Der spilles 12 gange.

_____________________________________________________________________________


Hold: 721

Hvornår: Mandag kl. 9:30-13:00.

Start: Mandag den 7. januar 2019.

Sidste spilledag

Leder: Ketty Burnæs​

_____________________________________


Hold: 722

Hvornår: Mandag kl. 13:30-17:00.

Start: Mandag den 7. januar 2019.

Sidste spilledag

Leder: Kurt Karlsen

_____________________________________


Hold: 723

Hvornår: Tirsdag kl. 9:30-13:00.

Start: Tirsdag den 8. januar 2019.

Sidste spilledag

Leder: Henny Hansen​

_____________________________________Hold: 725

Hvornår: Onsdag kl. 9:30-13:00.

Start: Onsdag den 9. januar 2019.

Sidste spilledag

Leder: Svend Aage Jensen

____________________________________


Hold: 726

Hvornår: Onsdag kl. 13:30-17:00.

Start: Onsdag den 9. januar 2019.

Sidste spilledag

Leder: Svend Aage Jensen 

____________________________________

 

Hold: 727

Hvornår: Torsdag kl. 9:30-13:00.

Start: Torsdag den 10. januar 2019.

Sidste spilledag

Leder: Kurt Karlsen

_____________________________________


Hold: 728

Hvornår: Torsdag kl. 13:30-17:00. 

Start: Torsdag den 10. januar 2019.

Sidste spilledag

Leder: Svend Aage Jensen

_____________________________________


BRIDGEUNDERVISNING, anden sæson. SOMMERBRIDGE

BRIDGEUNDERVISNING for begyndere, 2. sæson, hold 724


For dig der har fået undervisning efter Bridgevejen 1.

Lær det på en stille og rolig måde, så du bliver ført grundigt ind i spillets regler. Efter to sæsoner er du klar til at begynde at spille turnering.

Der undervises efter Bridgevejen 2.Hold: 724

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagen, Viby Centret, Viby Ringvej 2b 1

Hvornår: Mandage kl. 14:00 - 17:00                                                                                                     

Start: Mandag den 7. januar 2019.

Sidste spilledag

Pris: kr 375,- ekskl. undervisningsmateriel

Underviser: Henny Hansen


SOMMERBRIDGE


Tag makker med.

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Hvor: Vibycentret, Viby Ringvej 2b 1

Hvornår: Onsdage kl. 9:30 - 13:00, 9 gange. Der spilles ikke i uge 19 (8. maj).

Start: Onsdag den 1. maj 2019.

Pris: For alle 9 gange, kr 150,-. Pr. gang kr 20,-.


FREDAGSFOREDRAG

Hold: 663

KUNST OG SKULPTUR I ORD OG BILLEDER v/ Filip Møller


Billedhugger Filip Møller vil fortælle og vise billeder af flotte skulpturer og kunst af forskellig art fra sit arbejde her og i Italien.


Hvornår: 8. marts 2019, kl 10:00


____________________________________________________________________________

Hold: 664

MENNESKET ER SJÆLDENT PERFEKT v/Birgit Fulgsbjerg


Forstanderen på Rønde Højskole vil tage os med på denne lille "tur" om livet fra Vestjylland på godt og ondt.


Hvornår: 22. marts 2019, kl 10:00

____________________________________________________________________________


Hold: 665

MUSIK OG SANG v/ Niels Erichsen og Frank Petersen


Lystige viser og skæve kommentarer.

Musik, sang og fortolkninger.


Hvornår: 5. april 2019, kl 10:00

____________________________________________________________________________MADLAVNING - Mad for mænd

BEMÆRK- Gældende for alle fredagsforedrag:


Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældre Sagen, Viby Centret, Viby Ringvej 2 b 1

Hvornår: Kl 10:00. Fredage i lige uger.               

Pris: Pr. foredrag kr 50,-.

Der kan købes kaffe/te og brød, kr 15,-

                                                             

_______________________________________________________________________________

Hold: 661

MOD STRØMMEN v/ Fatma Øktem


Fatma Øktem vil fortælle om, hvordan hun som en moderne, muslimsk kvinde gik mod strømmen og kom helt til tops.


Hvornår: 8. februar 2019, kl 10:00

__________________________________________________________________________


Hold: 662

EN FLYGTNINGS FORTÆLING v/ Helle Asmild


Historien om  en flugt fra Syrien til Danmark. En fortælling som kan hjælpe os til at forstå, hvorfor mange flygtninge ikke bliver i nærområdet. Hvordan opleves det at komme til Danmark, når man kommer fra et sted og en kultur, der er så anderledes? Det der er svært og mærkeligt, kan være noget helt andet end vi tror.

En gribende fortælling om håb og savn, men også en historie om tilgivelsens frisættende kraft.


Hvornår: 22. februar 2019, kl 10:00

___________________________________________________________________________


MAD FOR MÆND, hold 681 og 682


Den bedste ristorante i Aarhus - din egen.

Brug et par aftener om måneden til at lære at lave mad som vores mama gjorde det. Vi fortsætter med hyggelige, opbyggelige og mættende madkurser, hvor vi sammen bl.a. laver rigtig god italiensk mad, men også mad fra mange andre lande.

Der kræves ingen forudsætninger. Vi tryller med dejlige ægte råvarer og eksperimenterer med fristende spanske tapas og italienske retter, der fryder både smagsløg og øje. Vi hygger os sammen og leger os gennem aftenen.

Vi begynder i Italien, men kommer rundt til både Tyrkiet, Nordafrika, Frankrig, Spanien, Grækenland, Indien og Vietnam - og også Danmark, når det danske køkken er bedst.

Hold: 681

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Rosenvangsskolen, Rosenvangs Alle 49. 8260 Viby J

Hvornår: onsdag kl 17:00 - 20:00. 7 gange. Ulige uger. Ingen undervisning i uge 7               

Start: onsdag den 16. januar 2019.

Pris: kr 640,- *) / kr 770,- ekskl. materialer

Underviser: Ib Larsen


Hold: 682

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Rosenvangsskolen, Rosenvangs Alle 49. 8260 Viby J

Hvornår: onsdag kl 17:00 - 20:00. 7 gange. Lige uger. Ingen undervisning i uge 16                     

Start: onsdag den 23. januar 2019.

Pris: kr 640,- *) / kr 770,- ekskl. materialer

Underviser: Ib Larsen

*) Ved aktiviteter under aftenskoleloven er der anført to priser. For at være berettiget til den lave pris skal man oplyse og dokumentere, at man er pensionist, efterlønner, arbejdsløs, handicappet eller over 60 år uden erhvervsindkomst. Til disse aktiviteter er der offentlig adgang.

Til de øvrige aktiviteter kræves der medlemskab af Ældre Sagen.

Deltagere med bopæl uden for Aarhus kommune, betaler altid den høje pris.


MANUELLE FAG - Maling. Blomster. Patchwork.

AKVAREL-, AKRYL- OG OLIEMALING, hold 751.


Holdet afvikles som workshop uden underviser.

Deltagerne skal selv komme med forslag.


AKRYLMALING, hold 752


Der arbejdes med forskellige teknikker inden for akryl- og oliemaling samt lys, skygge og farvelære.

Hold: 751

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: tirsdag kl 9:00 - 11:45. 12 gange.                     

Start: tirsdag den 8. januar 2019

Sidste mødegang

Pris: kr 300,- ekskl. materialer

Leder: Ingen undervisning


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hold: 752

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: tirsdag kl 13:00 - 15:45. 12 gange.                     

Start: tirsdag den 8. januar 2019

Sidste mødegang

Pris: kr 675,-*/955,-, ekskl. materialer

Leder: Jette Sørensen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKRYLMALING, hold 753


Vi arbejder med de fleste aspekter inden for kunsten komposition, dybder, farvelære osv. Der kan evt. arbejdes med oliemaling, forgyldning, ætsning og forskellige trykketeknikker. Undervisningen tilrettelægges efter hver enkelt elevs behov, formåen samt udtryk.

Hold: 753

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: fredag kl 13:00 - 15:45.                     

Start: fredag den 11. januar 2019

Sidste mødegang

Pris: kr 675,-*/955,-, ekskl. materialer

Leder: Sanne Juliet Kryger

ÅRSTIDENS BLOMSTERDEKORATIONER, hold 771


Mød op til en spændende og moderne undervisning i blomsterdekoration.

Der arbejdes med årstidens blomster samt inspirerende binderi.

Du kan selv medbringe materialer eller købe dem hos underviseren.

Beregn forbrug på ca kr 100,- pr. gang.

Hold: 771

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: fredag kl 9:30 - 12:00. 6 gange, ulige uger.                   

Start: fredag den 18. januar 2019

Sidste mødegang 12. april 2019

Pris: kr 375,-*/465,-, ekskl. materialer

Leder: Hanne Grünhut

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BLOMSTERDEKORATIONER FORÅR / PÅSKE, hold 772


Som under hold 771, men målrettet til sæsonenHold: 772

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: onsdagene den 6. og 20. marts samt 3. april 2019 kl 9:30 - 12:00             

Pris: kr 250,-*/320,-, ekskl. materialer

Leder: Hanne Grünhut

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BLOMSTERDEKORATIONER FORÅR / PÅSKE, hold 773


Som under hold 771, men målrettet til sæsonen.

Hold: 773

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: torsdagene den 7. og 21. marts samt 4. april 2019 kl 9:30 - 12:00                   

Pris: kr 250,-*/320,-, ekskl. materialer

Leder: Hanne Grünhut

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

*) Ved aktiviteter under aftenskoleloven er der anført to priser. For at være berettiget til den lave pris skal man oplyse og dokumentere, at man er pensionist, efterlønner, arbejdsløs, handicappet eller over 60 år uden erhvervsindkomst. Til disse aktiviteter er der offentlig adgang.

Til de øvrige aktiviteter kræves der medlemskab af Ældre Sagen.

Deltagere med bopæl uden for Aarhus kommune, betaler altid den høje pris.

PATCHWORK, hold 761


Du behøver ikke have erfaring med at sy patchwork, bare lysten er der, så kan du lave næsten alt. F.eks. tæpper, dækkeservietter, puder og meget andet. Vi lærer at sætte farver og mønstre sammen.

Det er kreativt og i hyggeligt sanvær med andre.

Hold: 761

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: onsdag kl 13:00 - 15:45. 8 gange. Ulige uger.                   

Start: onsdag den 16. januar 2019

Sidste mødegang

Pris: kr 500,-*/685,-, ekskl. materialer

Underviser: Lene K. Simonsen

Hold: 762

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret, Viby Ringvej 2B 1

Hvornår: onsdag kl 13:00 - 15:45. 6 gange. Lige uger.                   

Start: onsdag den 23. januar 2019

Sidste mødegang

Pris: kr 375,-*/515,-, ekskl. materialer

Underviser: Lene K. Simonsen

PATCHWORK, hold 762


Du behøver ikke have erfaring med at sy patchwork, bare lysten er der, så kan du lave næsten alt. F.eks. tæpper, dækkeservietter, puder og meget andet. Vi lærer at sætte farver og mønstre sammen.

Det er kreativt og i hyggeligt sanvær med andre.


MOTION OG SPORT - Bowling. Riffelskydning. Yoga. Pilates.

RIFFELSKYDNING

Styrk din koncentrationsevne og nyd det sociale samvær i samarbejde med De Danske Skytteforeninger Våbenbrødrene Aarhus.

Rifler kan lånes.​


Hold: 551

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: September - april: VBF skydebaner, Lysengvej 4, 8270 Højbjerg

           April - september: Vestereng skydebaner, Vesterengvej 26, 8200 Aarhus

Hvornår: Onsdage kl 14:00 - 16:00

Pris: ca kr 600,- pr. år


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

BOWLING


Hold: 711

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Bowl'n'Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J

Hvornår: Mandage kl 14:00 - 15:00. 12 gange

Start: Mandag den 7. januar 2019

Sidste spilledag 

Pris: kr 475,- ekskl. leje af sko

Leder: Ib Jeppesen


Hold: 712

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Bowl'n'Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J

Hvornår: Mandage kl 15:00 - 16:00. 12 gange

Start: Mandag den 7. januar 2019

Sidste spilledag 3. december.

Pris: kr 475,- ekskl. leje af sko

Leder: Gert Mortensen


Hold: 713

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Bowl'n'Fun, Skanderborgvej 226, 8260 Viby J

Hvornår: Torsdage kl 14:00 - 15:00. 12 gange

Start: Torsdag den 10. januar 2019

Sidste spilledag fredag den

Pris: kr 475,- ekskl. leje af sko

Leder: Freddy  Arndt

*) Ved aktiviteter under aftenskoleloven er der anført to priser. For at være berettiget til den lave pris skal man oplyse og dokumentere, at man er pensionist, efterlønner, arbejdsløs, handicappet eller over 60 år uden erhvervsindkomst. Til disse aktiviteter er der offentlig adgang.

Til de øvrige aktiviteter kræves der medlemskab af Ældre Sagen.

Deltagere med bopæl uden for Aarhus kommune, betaler altid den høje pris.

HENSYNTAGENDE YOGA​, hold 301 og 302                           

 

På dette hold kan du også være med, hvis du f.eks. har gigt, fibromyalgi, piskesmæld, nakke-/skulder-/rygproblemer, som afholder dig fra atdeltage i et alment bevægelseshold.

Vi arbejder med enkle yogaøvelser, der giver større bevægelighed og velvære i hverdagen.

Vi slutter af med ca 15 min. afspænding der er med til at frigive spændinger i kroppen.


Deltagere, der er omfattet af hensyntagende undervisning, skal inden start udfylde kommunens handicaperklæring.


Hold: 301

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Viby Idrætscenter, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J

Hvornår: Tirsdage kl 11:30 - 13:20. 12 gange. Ingen undervisning i uge 7         

Start: Tirsdag den 8. januar 2019

Pris: kr 600,- * / kr 700,-

Leder: Dorte Bjerre


Hold: 302

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Viby Idrætscenter, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J

Hvornår: Tirsdage kl 9:30 - 11:20. 12 gange. Ingen undervisning i uge 7               

Start: Tirsdag den 8. januar 2019

Pris: kr 600,- * / kr 700,-

Leder: Dorte Bjerre


REJSER og TURE

LUKSUSTUR TIL KØBENHAVN og KERTEMINDE, hold 914

Musicalen The Fantom of the Opera på Det Ny Teater og Johannes Larsen Museet


Bustur til København med kaffe og rundstykker undervejs. Pause på Fyn med mulighed for at købe lidt frokost.

Indkvartering på Hotel Absalon. Lidt tid på egen hånd, inden vi samlet tager til Det Ny Teater. 3-retters middag i Teater Kælderen og efterfølgende forestilling (vi har fået gode pladser på gulvet foran scenen).

God morgenmad på hotellet næste dag, hvorefter turen går mod Kerteminde.

Spændende besøg i Johannes Larsen Museet og det smukke kunstnerhjem. Entreen er indkluderet i prisen.

Retur til Jylland i løbet af eftermiddagen med forventet hjemkomst midt på aftenen.


2-DAGES UDFLUGT TIL SØNDERJYLLAND, hold 913


Fredag: Bustur til Sønderjylland - der serveres kaffe og et rundstykke undervejs.

Første stop er gården Klægager, der er kåret som danmarks smukkeste gård. Ankomst kl. 11:30, hvor vi skal nyde Marskbondens frokost. Kl. 12:30 er der rundvisning og fortælling om historien bag Klægager. Kl. 13:30 er der kaffe og kage.

Kl. 14:30 afgang fra Klægager.

14:45 ankomst til hotel Landhaus Smaga i Süderlügum. Husk pas! Indtjekning på værelserne, hvor der skiftes til varmt tøj og godt fodtøj. Kl 16:00 udflugt med Sort Safari. Egnens bedste fuglekender tager os med på en spændende gåsesafari ude i marsken (en gåtur på op mod 2 km).

Kl. 18:00 retur til hotellet og mulighed for omklædning inden aftensmad kl. 18:30.

Lørdag: Kl. 8:00 er der morgenmad og derefter udtjekning. Kl 9:00 - 10:00 grænseshopping i Süderlügum. Dereftermkøretur via Møgeltønder - Schackenborg Slot - til Højer sluse. Hvis vejret er godt, er der mulighed for en gåtur ved slusen (kendt fra tv-serien "Mord uden grænser"). Indkøb hos Højer Pølser (10% rabat på stedets egne produkter). Ca. 11:30 er der afgang fra Højer.

Kl. 12:30 ankomst til Gram Slot. Her serveres Gram Slots platte, bestående af fisk, egne pølser fra slottes okser samt ost - dertil friskbagt brød.

Kl. 13:30 er der tid på egen hånd, hvor der bl.a. er mulighed for at besøge slottets egen gårdbutik, og for at købe kaffe og kage.

Kl. 15:00 påbegyndes hjemturen med forventet hjemkomst kl. 17:30.


1-DAGS UDFLUGT TIL FUR, hold 825


Vi kører mod Viborg og gennem Dollerup Bakker, hvor vi fra bussen vil nyde den smukke udsigt, og samtidig få serveret kaffe og rundstykke. Vi fortsætter turen over Skive til det smukke Salling, inden vi fortsætter det sidste stykke vej til Fur. Vi kører mod Fur Bryghus hvor der er rundvisning.

Kl. 12:30 serveres frokost på Bryghuset med både koldt og lunt.

Kl. 14:00 mødes vi med en lokal guide som viser os rundt på øen.

Vi returnerer herefter til Aarhus, og forventes at være hjemme omkring kl. 18:30. Eftermiddagskaffe i bussen.

KØR-SELV-TUR til ROSENPOSTEN, hold 643


Guidet rundvisning i hele rosenparken.

TUR TIL SØNDERBORGREVYEN - LATTERFRONTEN, hold 824


Vi nyder vores kaffe undervejs mod grænsen. Kl. 11:00 er der ca. 1 times ophold ved Otto Duborg, med mulighed for handel.

Kl. 13:00 vil vi være fremme ved Hotel Sønderborg Strand, hvor vi får en god frokostbuffet. Der er lidt for enhver smag, og buffeten rundes af med ost og kage.

Efter frokosten er det tid at få rørt lattermusklerne. Revyen begynder kl. 15:00.

Sidste nyt fra Latterfronten! med titler i bagagen som Årets Revy, Årets Revykunstner, Årets Kvindelige- og Mandlige Kunstner, er der lagt op til en underholdende eftermiddag.

Forventert hjemkomst kl. ca. 20:00


CIRKUSREVYEN, KØBENHAVN og BESØG PÅ LOUSIANA MUSEET, hold 912


Torsdag: På vej sydover, har vi kaffe og rundstykker med i bussen, og holder selvfølgelig passende pauser undervejs.

Ved Jægerspris spiser vi frokost på Gerlev Kro.  Herefter kører vi til Snekkersten, der ligger ud til Øresund. Her bliver vi indkvarteret på Comwell Borupgaard og får tid til at nyde omgivelserne, inden vi starter bussen og kører til Dyrehavsbakken.

Vi spiser aftensmad på Restaurant Røde Port. Cirkusrevyen begynder kl. 20:00, og der er reserveret billetter i kategori A.

Efter revyen retur til hotellet.

Fredag: Efter morgenmaden  er der tid til en lille gåtur i Snekkersten eller langs vandet inden afgang til Humlebæk, hvor vi besøger Louisiana, danmarks internationale museum for moderne kunst. Her mødes kunst, natur og arkitektur i et enestående samspil. Glæd jer til at blive vist rundt på museet.

Derefter bliver der tid på egen hånd, indtil vi kører videre forbi mange af de kendte byer, Rungsted, Vedbæk, Skodsborg og Hellerup, og ind over Østerbro til Københavns centrum.

Der vil blive tid på egen hånd til at finde et hyggeligt sted at spise frokost. Vi får nogle timer i området ved Kongens Nytorv og Nyhavn.

Hold: 914

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Mødested: P-pladsen ved Viby Kirke

Transport: Bus

Hvornår: Lørdag - søndag den 30. - 31. marts 2019

Afgang: Viby Kirke kl 9:00           

Pris: kr 2.795,-/person i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse kr 3.195. Entre inkl.

Tilmelding senest: onsdag den 30. januar 2019. Depositum kr 500,- ved tilmelding.

Teknisk arrangør: Sørens Rejser

Hold: 913

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Mødested: P-pladsen ved Viby Kirke.

Husk at tage pas med, turen går over grænsen.

Transport: Bus

Hvornår: Fredag - lørdag den 26. - 27. april 2019

Afgang: Viby Kirke kl 9:00

Pris: 1.450,- pr person i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse kr 1.575,-

Bemærk: Hotellet har få lejligheder der består af to dobbeltværelser, fælles badeværelse og en lille stue. Hvis to 'eneværelser' booker dette, undgås tillæg for eneværelser.

Depositum på kr 300,- ved tilmelding. Restbeløbet betales senest den 25. marts til Tønder Sparekasse, reg. 9828 konto 8850 284 386 HUSK at anføre navn og turnummer: G#2812.

Teknisk arrangør: Lauritzen Rejser

Hold: 825

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Mødested: (Musikhuset) / P-pladsen ved Viby Kirke

Transport: Bus

Afgang: Musikhuset kl. 8:15. Viby Kirke kl. 8:30

Hvornår: Tirsdag den 21. maj 2019

Pris: 665,-

Teknisk arrangør: Papuga

Hold: 643

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Transport: Egen

Hvor: Tåstrup Søvej 1, Harlev

Hvornår: Mandag den 27. maj 2019 kl 13:00

Pris: Kr. 75,-, inkl et glas vin.

Hold: 824

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Mødested: P-pladsen ved Viby Kirke

Transport: Bus

Afgang: Musikhuset kl. 8:15 Viby Kirke kl. 8:30

Hvornår: Lørdag den 22. juni 2019

Pris: kr 895,-, inkl. kaffe, frokostbuffet og billet til revyen.

Teknisk arrangør: Papuga

Hold: 912

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Mødested: P-pladsen ved Viby Kirke

Transport: Bus

Afgang: Musikhuset kl. 7:30 Viby Kirke kl. 7:45

Hvornår: Torsdag - fredag den 15. - 16. august 2019

Pris: kr 2.625,- pr person i delt dobbeltværelse. Enkeltværelse kr. 2.875,-

Tilmelding: senest 15. marts 2019.

Teknisk arrangør: De Graa Busser


SPROG - Italiensk. Engelsk. Tysk.

Hold: 612

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Viby Idrætscenter, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J

Hvornår: Torsdage kl 14:30 - 16:20. 12 gange. Ingen undervisning i uge 7     

Start: Torsdag den 24. januar 2019

Pris: kr 575,- *) / 710,- ekskl. undervisningsmateriale

Underviser: Janelle Denton


ITALIENSK, LET ØVEDE, hold 601


For deltagere, der har fået undervisning i 1-2 sæsoner, f.eks. aftenskole, eller har tilsvarende forudsætninger.

Vi lærer hverdagssproget  og forbereder os på at kunne begå os bedre på den næste rejse til Italien. Vi taler om kulturforskelle og mad, og får ideer til nye rejsemål i det smukke land.

Hold: 601

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret.

Hvornår: Mandage kl 11:00 - 12:50. 12 gange. Ingen undervisning i uge 7 og 16       

Start: Mandag den 14. januar 2019

Sidste mødegang

Pris: kr 575,- *) / 710,- ekskl. undervisningsmateriale

Underviser: Ib Larsen

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENGELSK, BEGYNDERE, hold 612


Du har ikke haft særlig megen engelskundervisning, eller det er længe siden du har været i kontakt med engelsk, og du vil gerne have det genopfrisket. Du vil gerne kunne tale lidt engelsk, når du er ude at rejse.

Vi lægger vægt på enkle øvelser og samtaler.

Der må påregnes udgifter til bog og kopier.​

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hold: 611

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Viby Idrætscenter, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J

Hvornår: Torsdage kl 12:30 - 14:20. 12 gange. Ingen undervisning i uge 7       

Start: Torsdag den 24. januar 2019.

Pris: kr 575,- *) / 710,- ekskl. undervisningsmateriale

Underviser: Janelle Denton

ENGELSK, LET ØVEDE, hold 611

Du kan en del engelsk allerede og vil gerne holde det ved lige.

Vi lægger stor vægt på samtale og udvidelse af ordforråd. Vi læser artikler, noveller eller forkortede romaner og samtaler om indholdet. Vi har også sproglege, arbejder med ordsprog og små, skriftlige øvelser.

Der må påregnes udgifter til bog og kopier.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hold: 613

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Viby Idrætscenter, Skanderborgvej 224, 8260 Viby J

Hvornår: Torsdage kl 10:30 - 11:50. 12 gange. Ingen undervisning i uge 7       

Start: Torsdag den 24. januar 2019. .

Pris: kr 575,- *) / 710,- ekskl. undervisningsmateriale

Underviser: Janelle Denton

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ENGELSK, LET ØVEDE, hold 613

Du kan en del engelsk allerede og vil gerne holde det ved lige.

Vi lægger stor vægt på samtale og udvidelse af ordforråd. Vi læser artikler, noveller eller forkortede romaner og samtaler om indholdet. Vi har også sproglege, arbejder med ordsprog og små, skriftlige øvelser.

Der må påregnes udgifter til bog og kopier.

TYSK TIL REJSEBRUG, ØVEDE, hold 616


Dette kursus bygger videre på, at deltagerne allerede har et klart, varieret og allerede forholdsvis korrekt og brugbart tysk.

Mener man, at man i skoletiden var rigtig godt funderet i tysk, og at sproget forholdsvis let kan hentes op til overfladen, kan dette kursus også være et sted at begynde.

Undervisningen vil møde deltagerne individuelt. Med udgangspunkt i tekster af passende sværhedsgrad, vil kurset i særlig grad satse på samtalen. Ligeledes fokuseres på, hvordan sproget grammatisk hænger sammen - uden at grammatikken bliver en sproglig barriere.

Hold: 616

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret.

Hvornår: Tirsdag kl 13:30 - 15:20. 8 gange. Lige uger.     

Start: Tirsdag den 22. januar 2019

Pris: kr 475,- *) / 595,- ekskl. undervisningsmateriale

Leder: Hanne Ehlers

*) Ved aktiviteter under aftenskoleloven er der anført to priser. For at være berettiget til den lave pris skal man oplyse og dokumentere, at man er pensionist, efterlønner, arbejdsløs, handicappet eller over 60 år uden erhvervsindkomst. Til disse aktiviteter er der offentlig adgang.

Til de øvrige aktiviteter kræves der medlemskab af Ældre Sagen.

Deltagere med bopæl uden for Aarhus kommune, betaler altid den høje pris.


TEATER

PARASITTERNE, hold 635


En giftig komedie om grænseløs grådighed.

Medvirkende: Bodil Jørgensen, Kin Vestergaard og Mette Horn.


Prisen inkluderer middag på Café Hack ekskl. drikkevarer. Pausedrink

Hold: 635

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Aarhus Teater - Scala, Teatergaden 1, Aarhus C

Transport: Egen

Hvornår: Mandag den 25. februar 2019, kl 17:15

Mødested: Café Hack

Pris: 475,-.


   

SUFFLØREREN, hold 636

Preben Kristensens 40-års jubilæumsforestilling.

Gæsteforestilling fra Folketeatret.


Teatrets anonyme eminence.


Prisen inkluderer middag på Café hack ekskl. drikkevarer. Pausedrink.


Hold: 636

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Aarhus Teater - Scala, Teatergaden 1, Aarhus C.

Transport: Egen

Hvornår: Onsdag den 27. marts 2019, kl 17:15

Mødested: Café Hack

Pris: kr. 475,-

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

THE ROCKY HORROR SHOW, hold 637


Kultmusicalen der går grassat i glamrock og gavmild erotrik.


Prisen inkluderer middag på Café hack ekskl. drikkevarer. Pausedrink.Hold: 637

Tilmelding og betaling ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Aarhus teater - Store scene, Teatergaden 1, Aarhus C

Transport: Egen

Hvornår: Mandag den 6. maj 2019, kl 17:15

Mødested: Café Hack

Pris: kr. 650,-


TEMAMØDER

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GÅET PÅ CAMINOEN, v/ Kim Sagild, hold 672


Efter et langt liv som musiker, komponist, producer og projektmager, blev det at gå på Caminoen den store passion.

Siden 2003 har Kim hvert år pakket rygsæk og stave. Rejsen er gået til Spanien og Caminoen - Europas ældste pilgrimsrejse.

Hold: 672

Tilmelding ved Ældre Sagen Aarhus Syd (Se 'Praktiske oplysninger')

Sted: Ældresagens lokaler, Viby Centret.

Hvornår: Fredag den 25. januar 2019 kl 10:00 - 12:00.

Pris: Gratis


SLUT PÅ PROGRAMMET